Proxy là gì? Cách sử dụng proxy cơ bản

Proxy là gì? Proxy là gì ? Proxy là một máy chủ trung gian giữa người dùng và internet. Nó hoạt động như một cầu nối cho các yêu cầu từ người dùng hoặc thiết bị và internet, làm nhiệm vụ chuyển tiếp các yêu cầu này đến các máy chủ khác trên internet. Khi […]

Proxy là gì? Cách sử dụng proxy cơ bản Read More »